1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Bổ sung báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí) của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

Bổ sung báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí) của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

 • Trước phiên bản R4: Chưa đáp ứng Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí) của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị => Kế toán phải mất thời gian, công sức xuất dữ liệu ra excel để lập báo cáo thủ công
 • Từ phiên bản R4 trở đi: Đáp ứng báo cáo Phân tích kết quả kinh doanh theo đơn vị  (chi tiết doanh thu, chi phí) giúp Doanh nghiệp đánh giá kết quả kinh doanh chi tiết theo từng loại doanh thu, từng loại chi phí của từng đơn vị kinh doanh => Đánh giá được đơn vị nào có kết quả kinh doanh tốt nhất, đơn vị nào thấp nhất.
  • Cách xem báo cáo:

  • Cách lấy số liệu lên báo cáo:
   • Căn cứ vào các chứng từ hạch toán vào tài khoản loại 5,6,7,8, có ngày hạch toán thuộc kỳ báo cáo, thuộc đơn vị và chi nhánh đã chọn (trừ các chứng từ hạch toán đối ứng tài khoản 911).
   • Với loại Chi phí: chương trình hiển thị cả theo tài khoản và khoản mục chi phí (nếu có)

Lưu ý: Chỉ hiển thị báo cáo này khi trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Ẩn/hiện nghiệp vụ có tích chọn Quản lý doanh thu, chi phí theo đơn vị.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay