1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R4
  5. Bổ sung thêm cột số lượng quy cách chưa giao/chưa nhận khi lập chứng từ bán/mua từ đơn hàng để người sử dụng dễ hiểu hơn

Bổ sung thêm cột số lượng quy cách chưa giao/chưa nhận khi lập chứng từ bán/mua từ đơn hàng để người sử dụng dễ hiểu hơn

Ví dụ: Trên Đơn đặt hàng đặt 10 áo Len màu Trắng size S và 15 áo Len màu Đỏ size S

      • Khi Lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng này nếu nhập Số lượng giao nhỏ hơn số lượng đặt hàng (ví dụ: Nhập số lượng giao là 12 áo Len) chương trình không xác định được sẽ mang mã quy cách nào sang nên ngầm định lấy số lượng mã quy cách là số nhỏ hơn giữa số lượng chưa giao trên Đơn đặt hàng và số lượng thực tế còn tồn trong kho. Giả sử toàn bộ 25 mã quy cách trên Đơn đặt hàng vẫn còn tồn trong kho. Khi đó chương trình sẽ mang toàn bộ 25 mã quy cách sang => Kế toán cần phải chọn lại số lượng mã quy cách cho khớp đúng với số lượng thực xuất bán là 12 thì mới cất được Chứng từ bán hàng
      • Tiếp tục Lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng trên nếu nhập Số lượng giao là 10. Giả sử toàn bộ số lượng mã quy cách vẫn còn tồn trong kho. Chương trình sẽ mang sang chứng từ bán hàng số lượng mã quy cách  là (25 – 12 = 13). Khi đó, Kế toán cần phải chọn lại số lượng mã quy cách cho khớp đúng với số lượng thực xuất bán là 10 thì mới cất được chứng từ bán hàng

Tuy nhiên, trước phiên bản R4, trên giao diện chọn mã quy cách, chỉ có cột Số lượng tồn mà không có cột Số lượng chưa giao => Kế toán khó kiểm tra, đối chiếu để chọn lại số lượng mã quy cách cho chính xác

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay