1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Bổ sung thêm tiện ích lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng, Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ giúp việc nhập liệu nhanh hơn

Bổ sung thêm tiện ích lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng, Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ giúp việc nhập liệu nhanh hơn

  • Trước phiên bản R3: Tiện ích lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng, Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ chỉ mới đáp ứng trên chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt, chưa đáp ứng trên chức năng Ghi tăng CCDC 
  • Từ phiên bản R3 trở đi:
    • Bổ sung trên chức năng Ghi tăng CCDC các tiện ích:
    • Trên Chứng từ ghi giảm TSCĐ, bổ sung Tiện ích ghi tăng CCDC. Khi nhấn chọn chức năng Ghi tăng CCDC chương trình hiển thị giao diện Ghi tăng CCDC hàng loạt (nếu ghi giảm nhiều TSCĐ) hoặc hiển thị giao diện Ghi tăng CCDC (nếu chỉ ghi giảm 1 CCDC) => Giúp Kế toán nhanh chóng ghi tăng CCDC mà không mất công chuyển sang phân hệ CCDC để thực hiện

Cập nhật 24/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay