1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R6
 5. Cải tiến chức năng “Đối chiếu ngân hàng online” thuận tiện hơn

Cải tiến chức năng “Đối chiếu ngân hàng online” thuận tiện hơn

1. Nội dung

Trước phiên bản R6, chương trình đã đáp ứng tính năng Đối chiếu ngân hàng online. Tuy nhiên, vẫn còn những bất tiện khi đối chiếu bao gồm:

   • Chưa lọc nhanh được các giao dịch không khớp giữa Sổ phụ ngân hàng với Sổ kế toán tiền gửi => Kế toán phải mất công lọc các giá trị khác 0 ở cột Chênh lệch. Ngoài ra, nhiều Kế toán không biết cách lọc nên phải dò từng dòng chênh lệch, rất mất thời gian.
   • Thao tác ghép giao dịch ngân hàng với Chứng từ thu/chi tiền gửi phức tạp, chưa cho phép ghép hàng loạt giao dịch cùng lúc => Kế toán phải mất công ghép lần lượt từng giao dịch.
   • Chưa hỗ trợ lập Phiếu thu (rút tiền gửi về nhập quỹ); Phiếu chi (nộp tiền mặt vào TKNH) hoặc phiếu chuyển tiền nội bộ khi Đối chiếu online hoặc Xem lịch sử giao dịch => Kế toán phải tự lập thủ công.

Xem cách Đối chiếu ngân hàng online trước phiên bản R6 tại đây.

2. Chi tiết thay đổi

1. Cho phép lọc nhanh được các giao dịch không khớp giữa Sổ phụ ngân hàng với Sổ kế toán tiền gửi

2. Cải tiến chức năng ghép giao dịch ngân hàng với Chứng từ thu/chi tiền gửi:

   • Đơn giản hóa thao tác ghép giao dịch; Cho phép ghép hàng loạt giao dịch cùng lúc

   • Cảnh báo khi tổng số tiền trên các chứng từ được chọn không khớp với giao dịch ngân hàng tương ứng => Giúp hạn chế sai sót

3. Khi Đối chiếu online hoặc Xem lịch sử giao dịch, cho phép lập Phiếu thu (rút tiền gửi về nhập quỹ); Phiếu chi (nộp tiền mặt vào TKNH) hoặc Phiếu chuyển tiền nội bộ (Trước đây chỉ đáp ứng lập Chứng từ thu tiền gửi/Chứng từ chi tiền gửi)

Cập nhật 18/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay