1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R4
  5. Cho phép copy dữ liệu từ Excel hoặc nhập khẩu từ Excel, Xml cho cột số liệu kỳ trước/năm trước trên Báo cáo tài chính