1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành vào Tab Nguồn gốc hình thành?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành vào Tab Nguồn gốc hình thành?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ CCDC
 6. Làm thế nào khi ghi tăng CCDC không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành vào Tab Nguồn gốc hình thành?

Làm thế nào khi ghi tăng CCDC không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành vào Tab Nguồn gốc hình thành?

1. Nội dung

Liệt kê các trường hợp không chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành CCDC vào tab Nguồn gốc hình thành và cách xử lý từng trường hợp.

2. Cách xử lý

1. Chứng từ có giá trị bằng 0.

Giải pháp:

 • Nếu Xuất kho CCDC cần tính giá xuất kho để phần mềm cập nhật giá trị cho phiếu xuất kho CCDC. Sau đó chọn lại nguồn gốc hình thành cho CCDC.
 • Nếu mua CCDC dùng ngay (hạch toán trên chứng từ mua hàng, phiếu chi, ủy nhiệm chi, chứng từ nghiệp vụ khác): cần kiểm tra xem các chứng từ này đã có số tiền chưa để điền bổ sung.

2. Chứng từ không hạch toán đúng vào TK 242 hoặc TK chi phí CCDC như (154x/642x (TT133); 6413/6423/6233/6273 (TT200))

Giải pháp: Kiểm tra lại để hạch toán vào đúng tài khoản chi phí trả trước hoặc chi phí CCDC.

3. Chứng từ đã được chọn thành nguồn gốc hình thành cho CCDC khác.

Giải pháp: Để kiểm tra xem chứng từ đã được chọn làm nguồn gốc hình thành của CCDC nào, thực hiện như sau:

 • Vào mục Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái.
 • Không tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch.
 • Thiết lập khoảng thời gian và tài khoản cần kiểm tra.
 • Kiểm tra tại mục Sổ cái, chứng từ đã được chọn làm nguồn gốc hình thành của CCDC sẽ được ghép tương ứng với chứng từ ghi tăng CCDC bên mục Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước

4. Mua nhiều CCDC trên cùng 1 chứng từ.

Giải pháp: Để chọn được nguồn gốc hình thành cho từng CCDC. Trên chứng từ mua CCDC, cần tách ra thành nhiều dòng với số tiền tương ứng với từng CCDC.

 

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay