1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242 trên bảng CĐTK?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242 trên bảng CĐTK?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ CCDC
 6. Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242 trên bảng CĐTK?

Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK242 trên bảng CĐTK?

Vấn đề:  Khi kiểm tra tổng giá trị cột Giá trị còn lại của sổ theo dõi CCDC và Số tiền còn lại trên tình hình phân bổ CPTT không khớp với Số dư cuối kỳ của TK242 trên bảng Cân đối tài khoản (CĐTK)

Nguyên nhân 1: Xem Số dư đầu kỳ TK242 trên Bảng CĐTK không khớp Giá trị còn lại đầu kỳ trên Sổ theo dõi CCDCSố tiền còn lại trên báo cáo Tình hình phân bổ CPTT.

 • Hướng dẫn:
  • Bước 1: Mở Sổ cái TK chi phí trả trước 242 xem số dư Nợ đầu kỳ là bao nhiêu
  • Bước 2:
   • Với Công cụ dụng cụ: Vào Báo cáo\ Công cụ dụng cụ\ Sổ theo dõi Công cụ dụng cụ. Chọn kỳ là ngày 31/12 năm trước. Kiểm tra cột Giá trị còn lại
   • Với Chi phí trả trước: Vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Tình hình phân bổ chi phí trả trước. Chọn kỳ là ngày 31/12 năm trước. Kiểm tra cột Số tiền còn lại
   • Tổng Giá trị còn lại trên Sổ theo dõi CCDC và Số tiền còn lại trên báo cáo Tình hình phân bổ chi phí trả trước phải bằng số dư Nợ TK 242 đầu kỳ.
 • Cách khắc phục: Kiểm tra lại số dư đúng là số nào (thường số dư đúng là số trên Sổ cái).

Trường hợp 1:  Số dư trên sổ cái TK 242 đúng, Số liệu trên sổ CCDC và Tình hình phân bổ CPTT bị sai.
Giải pháp:  Bạn sửa lại Giá trị đã phân bổ của CCDC theo đúng số đã phân bổ đến hết năm trước, xem hướng dẫn cách sửa tại đây.

Và sửa lại Số tiền đã phân bổ đối với CPTT đầu kỳ

Trường hợp 2:  Số dư đầu kỳ trên sổ cái TK242 bị sai, Số liệu trên Sổ theo dõi CCDC và Tình hình phân bổ CPTT là đúng.
Giải pháp:  Bạn vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tìm đến TK242 và sửa lại số dư đầu kỳ cho đúng.

Nguyên nhân 2: Do phát sinh Nợ, Có của TK 242 không khớp với phát sinh Ghi tăng, ghi giảm, phân bổ CCDC, Chi phí trả trước trong kỳ cần đối chiếu

Hướng dẫn:  Vào Tiện ích/ Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách

Tại bảng đối chiếu, kiểm tra chứng từ, sổ sách: Chọn Khoảng thời gian cần kiểm tra, Chi nhánh cần kiểm tra, tại phần 6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước nhấn vào phần Kiểm tra ngay => Chương trình sẽ chỉ ra các nguyên nhân lệch do phát sinh trong kỳ tương ứng để người dùng kiểm tra lại

Cập nhật 08/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay