1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Khi lập chứng từ bán hàng kiêm PXK có nhập mã quy cách, bổ sung thông tin “Số lượng tồn kho theo chứng từ bán hàng”

Khi lập chứng từ bán hàng kiêm PXK có nhập mã quy cách, bổ sung thông tin “Số lượng tồn kho theo chứng từ bán hàng”

Ví dụ: Trong kỳ, Đơn vị lập chứng từ bán hàng (không kiêm phiếu xuất kho) để xuất bán 5 chiêc áo Len Trắng size S => Số lượng tồn kho theo Chứng từ bán hàng là 15 chiêc áo Len Trắng size S, nhưng số lượng tồn kho theo PXK vẫn còn nguyên 20 chiếc áo Len Trắng size S

Khi lập Chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho để bán 16 chiếc Trắng size S, chương trình cảnh báo Không được xuất quá số lượng tồn theo mã quy cách

Tuy nhiên, khi kiểm tra trên giao diện nhập mã quy cách, Kế toán thấy số lượng xuất kho không hề vượt Số lượng tồn (Do cột số lượng tồn đang lấy Số lượng tồn theo Phiếu xuất kho) => Kế toán không biết cách làm thế nào để xử lý.

 • Từ phiên bản R4 trở đi: Để giúp Kế toán có thể tự kiểm tra, đối chiếu và xử lý. Trên giao diện nhập mã quy cách, thương trình có các thay đổi như sau:
  • Đổi tên cột Số lượng tồn thành SL tồn theo PXK
  • Bổ sung cột SL tồn theo CTBH
  • Khi xuất kho số lượng nhỏ hơn SL tồn theo PXK nhưng lớn hơn SL tồn theo CTBH: chương trình sẽ cảnh báo rõ Số lượng phải nằm trong khoảng nào để Kế toán dễ xử lý.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay