Xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm TSCĐ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Xuất kho hàng hóa, thành phẩm để chuyển hoặc chế tạo thành tài sản cố định

Nợ TK 211                              Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 155                        Thành phẩm (xuất kho ra sử dụng)

Có TK 154                        Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (SX xong đưa vào sử dụng ngay, không qua kho)

2. Chi phí lắp đặt, chạy thử… liên quan đến tài sản cố định

Nợ TK 211                              Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Có TK 111, 112, 331 …

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng ghi tăng TSCĐ sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đơn vị, bộ phận có nhu cầu nghị xuất thành phẩm sử dụng

2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

5. Kế toán tài sản lập biên bản giao nhận tài sản và thực hiện bàn giao cho bộ phận sử dụng.

6. Các bên liên quan ký vào biên bản giao nhận tài sản, sau đó chuyển cho kế toán tài sản lưu và ghi tăng tài sản cố định

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Vai trò Kế toán kho
Sẽ hạch toán nghiệp vụ xuất kho thành phẩm được đưa vào sử dụng làm TSCĐ.

 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.
 • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn …).

 • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Vai trò Thủ kho
Sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất kho thành phẩm, hàng hóa, đồng thời thực hiện ghi sổ kho.

 • Vào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.
 • Chọn chứng từ xuất kho thành phẩm đưa vào sử dụng làm TSCĐ và nhấn Ghi sổ.
 • Lựa chọn cơ chế ghi sổ và nhấn Ghi sổ => Hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

Lưu ý: Trường hợp số lượng thực xuất khác với số lượng yêu cầu trên phiếu xuất kho, thực hiện như sau:

  • Chọn chứng từ xuất kho trên danh sách, sau đó nhấn Xem.
  • Nhập lại SL thực xuất.
  • Nhập Ngày ghi sổ, sau đó nhấn Ghi sổ.

Vai trò Kế toán thuế hoặc Kế toán bán hàng
Sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT như sau:

 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Hạch toán chứng từ kê khai thuế GTGT.

 • Nhấn Cất.

Vai trò Kế toán tài sản

Thực hiện ghi tăng TSCĐ vào Sổ tài sản. Xem tại đây.
Lưu ý: Tại tab Nguồn gốc hình thành, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Xuất kho sử dụng. Đồng thời tập hợp các chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ.

 

 

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay