1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khác
  5. Thay đổi mã xác thực trên app MISA eSign

Thay đổi mã xác thực trên app MISA eSign

1. Nội dung

Hướng dẫn thay đổi mã xác thực ký số trên app eSign mobile.

2. Các bước thực hiện

1. Tải ứng dụng MISA eSign.

2. Đăng nhập tài khoản eSign.

3. Tại màn hình tài khoản, chọn Thông tin chứng thư.

4. Nhấn biểu tượng, chọn Thay đổi mã xác thực ký.

5. Thực hiện thay đổi mã xác thực.

  • Nhập mã xác thực hiện tại.
  • Nhập mã xác thực mới.
  • Nhấn Tiếp tục.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan