Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Mỗi Khách hàng/Nhà cung cấp có thể thuộc một hoặc nhiều Nhóm khách hàng, nhà cung cấp như (nhóm khách sỉ, nhóm khách lẻ, nhóm khách ở địa bàn Hà Nội…). Để theo dõi được tình hình mua/bán/công nợ theo nhóm Khách hàng/Nhà cung cấp thì khi khai báo KH/NCC cần chọn Nhóm KH, NCC tương ứng.

Cách thao tác

  • Sau khi chọn xong nhóm khách hàng, nhà cung cấp, nhấn Đồng ý để lấy thông tin nhóm vừa chọn ra danh mục đang khai báo.
Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan