1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?

Làm thế nào để lấy lại số dư đúng do tách dữ liệu khi chưa chốt số dư kỳ trước?

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau.
=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN

2. Cách thực hiện

Nếu chỉ sai số dư của 1 số tài khoản theo dõi tổng tiền. Ví dụ TK 1111, 133, 3331, 421…

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

3. Thực hiện nhập số dư đúng.

4. Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Nếu sai số dư của nhiều tài khoản tổng hợp và chi tiết, mất nhiều thời gian sửa thủ công

  • Nếu dữ liệu kế toán được tạo mới từ dữ liệu năm trước.

Sử dụng tính năng Cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước để phần mềm tự động cập nhật số dư theo đúng số dư của dữ liệu năm trước theo link hướng dẫn tại đây.

  • Nếu dữ liệu năm nay được tạo mới hoàn toàn hoặc tạo từ dữ liệu khác có số dư cuối kỳ không đúng.

1. Tạo mới một dữ liệu khác từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư đúng. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chọn ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu mới bằng với ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu đang bị sai số dư.

2. Xuất khẩu số dư đúng trên dữ liệu mới tạo. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Có thể lựa chọn xuất khẩu toàn bộ số dư đầu kỳ hoặc chỉ xuất khẩu phần số dư bị sai.
  • Nếu chỉ xuất khẩu một trong các loại (Tồn kho vật tư, Số dư CCDC, Số dư TSCĐ, Số dư chi phí trả trước) thì cần xuất khẩu kèm với Số dư tài khoản, vì số (Tồn kho vật tư, Số dư CCDC, Số dư chi phí trả trước và Số dư TSCĐ) không được cập nhật tương ứng vào số dư của các tài khoản (152, 156, 242, 211, 214…).

3. Đăng nhập vào dữ liệu đang có số dư sai và nhập khẩu số dư đúng vào. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Kiểm tra lại số dư sau khi nhập khẩu. Đảm bảo số dư sau khi nhập khẩu khớp đúng với số dư trên bảng cân đối tài khoản của năm trước liền kề đã chốt số liệu.

3. Lưu ý

1. Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh: Sau khi nhập khẩu lại số dư, cần thực hiện Bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ. Khi đó, cần mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.
2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.
Cập nhật 17 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan