1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 5. Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?

Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?

 1. Khi chưa hoàn thiện báo cáo tài chính năm cũ thì có nên tạo dữ liệu năm 2024 không?
 2. Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?
 3. Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính công ty về nhà làm tiếp thì làm thế nào?
Cập nhật 3 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan