1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Đăng nhập vào MISA Cloud Center

Đăng nhập vào MISA Cloud Center

 • Mở MISA Cloud Center, nhập các thông tin đăng nhập như trong email MISA gửi cho khách hàng.

 • Đổi lại mật khẩu (nếu đăng nhập lần đầu tiên).

 • Nhập mật khẩu cũ, và mật khẩu mới muốn đổi, sau đó nhấn Đồng ý.

  Lưu ý: Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự.

  Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
  Chia sẻ bài viết hữu ích này

  Bài viết này hữu ích chứ ?

  Bài viết liên quan