Đổi tên máy tính

1. Trên màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng Computer (hoặc This PC).
2. Chọn Properties.

3. Tại giao diện xem tên máy tính, chọn Change Settings.

4. Nhấn Change.

5. Tích chọn Domain.
6. Đổi lại tên máy tính tại mục Computer name.
7. Nhấn OK.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan