Tính giá thành đơn hàng

Giá thành đơn hàng: Áp dụng đối
với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng như: giày
da, may mặc, phim ảnh, băng đĩa nhạc… và đối tượng tập hợp chi phí sẽ
là các các đơn hàng cụ thể.
Phần mềm cho phép tính giá thành đơn hàng theo hai trường hợp sau:

Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan