Tính giá thành theo PP hệ số, tỷ lệ

Giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ: Áp dụng cho
các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sử dụng cùng loại nguyên vật liệu
chính và tạo ra nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm khác nhau. Trong đó, đối
tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ và đối tượng tính
giá thành là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. Ví dụ: doanh nghiệp
sản xuất các mặt hàng như sản xuất đá các loại, gạch các loại,…

Phần mềm cho phép tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ theo hai trường hợp sau: 
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan