Hạch toán chi phí lương

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 622               Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623               Chi phí sử dụng máy thi công (6231)

Nợ TK 627               Chi phí sản xuất chung (6271)

Nợ TK 641               Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642               Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
Nợ TK6421, 6422   Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (Thông tư 133)

Có TK 334         Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 338        Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385 (TT133), 3386 (TT200))

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Hạch toán chi phí lương” được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Vào phân hệ Tiền lương\tab Hạch toán chi phí, chọn chức năng Thêm.
  • Chọn bảng lương, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động hạch toán chi phí lương căn cứ vào thông tin từ bảng lương đã chọn.

  • Kiểm tra lại chứng từ hạch toán, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi lập xong bảng tính lương, hệ thống cho phép kế toán hạch toán luôn chi phí lương mà không cần phải vào tab Hạch toán chi phí.

 

Cập nhật 23 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay