Tôi muốn hạch toán lương tháng 13 trên phần mềm thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

Trường hợp 1: Không lập bảng lương trên phần mềm

Bước 1: Căn cứ vào số tiền phải trả, Vào Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán chi phí lương:

Nợ TK 641, 642, 622, 154…/ Có TK 334

Bước 2: Khi thanh toán tiền lương cho người lao động, căn cứ vào hình thức thanh toán, Hạch toán trong Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi:

Nợ TK 334/ Có TK 111, 112

Trường hợp 2: Lập bảng lương trên phần mềm

Bước 1: Thêm 1 cột Lương tháng 13 trên bảng lương

  • Căn cứ vào chi phí bạn hạch toán tháng nào thì trên bảng lương tháng đó thực hiện thêm cột như link hướng dẫn tại đây

  • Thiết lập hạch toán chi phí lương cho cột đã thêm theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Tại cột lương tháng 13 trên bảng, thực hiện nhập số tiền lương tháng 13 của từng nhân viên

Bước 3: Sau khi bảng lương hoàn thiện, nhấn Cất để sinh chứng từ hạch toán chi phí lương hoặc thực hiện hạch toán theo hướng dẫn tại đây

Bước 4: Thực hiện trả lương theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 29 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan