Chọn nhóm vật tư hàng, hàng hóa

Cho phép chọn thông tin nhóm vật tư, hàng hoá đã được khai trên danh mục Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

  • Nhấn chuột vào biểu tượng …trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá

  • Sau khi chọn xong nhóm vật tư, hàng hoá, nhấn Đồng ý để lấy thông tin nhóm vừa chọn ra danh mục đang khai báo.
Cập nhật 9 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan