Loại chứng từ

MISA SME.NET đã thiết lập sẵn danh sách một số loại chứng từ phục vụ cho việc thống kê các chứng từ cùng loại như: phiếu thu, phiếu chi, mua hàng… Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại thông tin của loại chứng từ sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Khác\Loại chứng từ.

Lưu ý: Để hiển thị Danh mục Loại chứng từ, cần vào menu Hệ thống\Báo cáo, chứng từ và tích chọn Hình thức Chứng từ ghi sổ

  • Khai báo loại chứng từ
  • Xuất khẩu danh sách loại chứng từ: Nhấn chọn chức năng Xuất khẩu trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.
Cập nhật 24 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan