Lập bảng chấm công

Cho phép lập bảng chấm công chi tiết hàng tháng.

Cách thao tác

Lập bảng chấm công theo buổi

 • Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chấm công chọn chức năng Thêm).
 • Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo buổi.
 • Thiết lập thời gian cần lập bảng chấm công.
 • Tích chọn các phòng ban được chấm công.
 • Nhấn Đồng ý, hệ thống tự động sinh ra bảng chấm công với ký hiệu chấm công ngầm định đã được thiết lập trên danh mục Ký hiệu chấm công.

 • Cập nhật thông tin công thực tế của nhân viên. => Bỏ tích chọn ký hiệu chấm công mặc định và tích chọn vào ký hiệu chấm công tương ứng với tình hình thực tế làm việc của nhân viên.

 • Sau khi chấm công cho nhân viên xong, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in. Kế toán có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lập bảng chấm công theo giờ

 • Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chấm công chọn chức năng Thêm).
 • Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo giờ.
 • Thiết lập thời gian cần lập bảng chấm công.
 • Tích chọn các phòng ban được chấm công.
 • Nhấn Đồng ý, hệ thống tự động sinh ra bảng chấm công với ký hiệu chấm công ngầm định đã được thiết lập trên danh mục Ký hiệu chấm công.

 • Cập nhật thông tin công thực tế của nhân viên. => Bỏ tích chọn ký hiệu chấm công mặc định và tích chọn vào ký hiệu chấm công tương ứng với tình hình thực tế làm việc của nhân viên. Đồng thời nhập thời gian làm việc tương ứng với từng ký hiệu chấm công.

 • Sau khi chấm công cho nhân viên xong, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in. Kế toán có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lưu ý

1. Trường hợp muốn chấm công cả ngày thứ 7, chủ nhật hoặc muốn ẩn ngày thứ 7, chủ nhật trên bảng chấm công, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tiền lương để thiết lập.

2. Để thêm mới hoặc xoá bỏ thông tin về một nhân viên trên bảng chấm công chi tiết, nhấn chuột phải trên bảng chấm công và chọn chức năng Thêm mới hoặc Xoá dòng.

3. Để thực hiện sao chép dữ liệu chấm công cho các dòng bên dưới, nhấn chuột phải vào cột ký hiệu chấm công cần sao chép, sau đó chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới.

4. Để thực hiện sao chép dữ liệu chấm công cho các ngày khác, nhấn chuột phải vào cột ký hiệu chấm công cần sao chép, sau đó chọn Sao chép dữ liệu cho các ngày khác. Thiết lập thời gian sao chép, sau đó nhấn Đồng ý.

5. Từ bảng chấm công, có thể lập luôn bảng tính lương căn cứ vào bảng chấm công chi tiết bằng cách chọn chức năng Sinh bảng lương trên thanh công cụ.

6. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), hệ thống không cho phép lập bảng chấm công cho các chi nhánh có thời gian trùng nhau. Đồng thời, bảng chấm công chi tiết được lập khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay