Sản xuất liên tục giản đơn

Quản lý các kỳ tính giá thành cho các đối tượng tập hợp chi phí theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn.

Phần mềm cho phép tính giá thành theo phương pháp giản đơn theo hai trường hợp sau:

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan