Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố

Hỗ trợ kế toán tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dở cuối kỳ của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố chi phí.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục – Giản đơn, chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Sản xuất liên tục – Giản đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố).

  • Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

Lưu ý: Hệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo yếu tố ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan