Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu thì làm thế nào?

Cách thực hiện: Bạn thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1:
1. Đăng nhập vào phần mềm. Chương trình hiển thị thông tin người dùng tại góc trên bên phải màn hình.
2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên.
3. Chọn Đổi mật khẩu.

Bước 2:

    1. Sau khi thực hiện bước 1, phần mềm mở ra bảng cập nhật thông tin, Bạn nhập các thông tin thay đổi mật khẩu mới:

Lưu ý:  Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm ký tự chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt, ví dụ: 12345678@Abc

 

2. Nhấn Lưu lại. Chương trình hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công.

Lưu ý:

  • Sau khi đổi mật khẩu, nếu bạn chưa đăng nhập bằng mật khẩu mới mà bị mất kết nối internet thì vẫn có thể đăng nhập bằng mật khẩu cũ.
  • Với đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn) hoặc đơn vị làm việc trong môi trường Online nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID.
    • Giao diện đổi mật khẩu hiển thị như sau:

    • Sau khi khai báo thông tin thay đổi mật khẩu. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan