Tùy chỉnh báo cáo

Cho phép tùy chỉnh ẩn báo cáo và sắp xếp thứ tự báo cáo trên danh sách.

Cách thao tác

  • Trên màn hình danh sách báo cáo, nhấn nút Tùy chỉnh báo cáo, xuất hiện giao diện Tùy chỉnh báo cáo

    • Để ẩn báo cáo: Tích chọn vào báo cáo cần ẩn trên danh sách
    • Để sắp xếp thứ tự báo cáo: Chọn báo cáo cần sắp xếp thứ tự, nhấn mũi tên lên trên hoặc xuống dưới đển chuyển báo cáo đó đến thứ tự mong muốn.
  • Nhấn Đồng ý để lưu lại việc thiết lập.
Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan