1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khác
  5. Kiểm tra quyền admin trên máy tính

Kiểm tra quyền admin trên máy tính

1. Vào Start, chọn Control Panel.

2. Chọn User Accounts.

3. Nhấn Manage User Accounts.

4. Xác định người dùng nào có quyền admin.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan