2.5. Hóa đơn đặt in/tự in

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Tạo và thông báo phát hành hóa đơn đặt in/tự in
2. Hủy hóa đơn

3. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập và giao cho người mua
4. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in chưa lập
5. Xóa hóa đơn
6. Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã thông báo phát hành
7. Phân bổ số lượng hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
2. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan