1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khác
  5. Tạo tài khoản SQL MISA

Tạo tài khoản SQL MISA

1. Tải công cụ MISA All in one tại đây.
2. Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA All In One Database Tool.

Lưu ý: Có thể cập nhật lên phiên bản mới (nếu có) bằng cách nhấn Yes trên câu thông báo.

3. Tại mục Server: nhấn biểu tượng mũi tên để chọn SQL Server (trường hợp không có sẵn danh sách thì tự nhập tay thông tin SQL Server)

Lưu ý: Để biết thông tin SQL Server, thực hiện tương tự như ở bước 1

4. Nhấn Tạo tài khoản SQL MISA.

Lưu ý: Trường hợp tên máy tính và tên đăng nhập (tên user đăng nhập vào máy tính) trùng nhau, chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo:

  • Khi đó, cần thực hiện đổi tên máy tính cho khác với tên user theo hướng dẫn tại đây.
  • Khởi động lại máy tính và thực hiện lại các bước với công cụ MISA All In One Database Tool.

5. Chọn phần mềm MISA SME.NET, nhấn Tạo tài khoản.

6. Nhấn Agree.

7. Chương trình hiển thị thông báo tạo tài khoản thành công.

8. Sau khi thực hiện xong các bước trên, mở phần mềm MISA SME.NET để thực hiện Đăng nhập lại hoặc Tạo mới dữ liệu kế toán.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan