Tôi mua hàng bằng USD nhưng thanh toán bằng loại tiền khác thì làm thế nào?

Ví dụ:
– Mua hàng công ty ABC mặt hàng A (Số lượng 150, đơn giá 30 USD, tỷ giá khi mua 21.000.000 VND/USD)
– Thanh toán bằng cách chuyển tiền VND từ tài khoản tiền gửi qua ngân hàng và ngân hàng tự chuyển thành tiền USD để trả cho nhà cung cấp nước ngoài (tỷ giá 22.000 VND/USD)

Cách thực hiện: Anh/Chị thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu bằng USD

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp:

Bước 2: Thanh toán tiền cho nhà cung cấp

 • Vào menu Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chi tiền
 • Chọn loại tiền USD, nhập tỷ giá thanh toán.
 • Hạch toán Nợ TK331/Có TK1121.

Bước 3: Đối trừ chứng từ

 • Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ (Hoặc tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ bên thanh tác nghiệp)
 • Lựa chọn Nhà cung cấp, Tài khoản phải trả và Loại tiền, Ngày đối trừ sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cần đối trừ. Nhấn Đối trừ. Nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Cách 2:

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu bằng USD

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp:

Bước 2: Thanh toán tiền cho nhà cung cấp

 • Vào menu Nghiệp vụ\Ngân hàng\Chi tiền
 • Chọn loại tiền VND, nhập số tiền thanh toán.
 • Hạch toán Nợ TK3388/Có TK1121.

Bước 3:

 • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác
 • Chọn loại tiền USD, nhập tỷ giá thanh toán.
 • Hạch toán Nợ TK331/Có TK3388

Bước 4: Đối trừ chứng từ

 • Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ (Hoặc tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đối trừ chứng từ bên thanh tác nghiệp)
 • Lựa chọn Nhà cung cấp, Tài khoản phải trả và Loại tiền, Ngày đối trừ sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ cần đối trừ. Nhấn Đối trừ. Nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

 

 

 

Cập nhật 14 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan