Xác thực thông tin tài khoản

Các trường hợp cần Xác thực thông tin tài khoản bao gồm:

Cách thực hiện:

1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, xuất hiện giao diện Xác thực thông tin tài khoản.

2. Khai báo các thông tin theo yêu cầu. (Trong đó Email sẽ được dùng để nhận mã kích hoạt )

  • Nhập Mã xác thực (được gửi đến Email của người dùng)

Lưu ý: Trường hợp không nhận được Mã xác thực có thể nhấn Gửi lại mã để nhận lại Mã xác thực qua Email hoặc nhấn Xác thực qua số điện thoại để chương trình gửi Mã xác thực vào Số điện thoại đã khai báo ở trên.

  • Nhập Mật khẩu (làm mật khẩu đăng nhập phần mềm MISA SME.NET)
  • Nhấn Tiếp tục, Hiển thị thông báo Xác thực tài khoản thành công.

=> Từ lần đăng nhập sau Người dùng sử dụng tài khoản:

Tên đăng nhập (khai báo khi Tạo mới dữ liệu kế toán hoặc Thêm người dùng)
Mật khẩu: Là mật khẩu người dùng nhập ở trên.
 • Nếu Email hoặc SĐT đã có tài khoản MISA:
  • Nhập Mật khẩu tài khoản MISA của Email/SĐT.

Lưu ý: Nếu không nhớ mật khẩu, nhấn Quên mật khẩu để lấy lại. Xem hướng dẫn tại đây.

  • Nhấn Tiếp tục, Hiển thị thông báo Nâng cấp bảo mật thành công.

=> Từ lần đăng nhập sau Người dùng sử dụng tài khoản MISA ID đã có để đăng nhập vào MISA SME.NET. Hoặc có thể sử dụng:

Tên đăng nhập (khai báo khi Tạo mới dữ liệu kế toán hoặc Thêm người dùng)
Mật khẩu: Là mật khẩu tài khoản MISA ID đã có
Cập nhật 21 Tháng Chín, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan