Khai báo cơ cấu tổ chức

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Cơ cấu tổ chức >

Khai báo cơ cấu tổ chức

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin về một chi nhánh/phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty

Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có một cơ cấu với cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty => cơ cấu này sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi kế toán thực hiện tạo một dữ liệu kế toán mới và nó tương đương với cấp tổ chức lớn nhất của doanh nghiệp. Với trường hợp này kế toán sẽ chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ, nếu muốn bổ sung, thay đổi thông tin về doanh ngiệp:

Tab Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về doanh nghiệp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo:

HDSD_Danhmuc_Cocautochuc_Khaibaococautochuc_b1

Tab Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin về đơn vị và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo được in ra:

HDSD_Danhmuc_Cocautochuc_Khaibaococautochuc_b2

Sau khi bổ sung xong thông tin, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Thông tin Tên đơn vịĐịa chỉ sẽ được phần mềm tự động lấy theo giấy phép sử dụng được MISA cấp khi doanh nghiệp mua phần mềm MISA SME.NET 2015.

       2. Kế toán sẽ không thể Xoá hoặc Ngừng theo dõi cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/công ty.

hmtoggle_plus1Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh

Doanh nghiệp chỉ có thể khai báo các cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh trong trường hợp trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh. Khi đó kế toán chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Tab Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về chi nhánh => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo:

HDSD_DM_COCAUTC_khaibaococautc_capchinhanh_02

Tab Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin về đơn vị và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo được in ra:

HDSD_DM_COCAUTC_khaibaococautc_capchinhanh_b2__02

Sau khi khai báo xong thông tin về chi nhánh, nhấn Cất.

      NOTE_iconnote1. Khi khai báo cơ cấu thuộc cấp tổ chức Chi nhánh, phải khai báo thông tin đó là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc.

          2. Với các chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc có tích chọn thông tin Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng, hệ thống sẽ cho phép lập Tờ khai thuế GTGT và TTĐB riêng theo từng chi nhánh.

         3. Để sửa lại thông tin chi nhánh, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

         4. Đối với các chi nhánh không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

hmtoggle_plus1Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/Tổ/Đội

Để khai báo các cơ cấu có cấp tổ chức là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng hoặc Nhóm/Tổ/đội, kế toán chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

HDSD_Danhmuc_Cocautochuc_khaibaococautochuc_captonhom

Khai báo các thông tin về phòng ban/bộ phận trong doanh nghiệp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin phòng ban/bộ phận, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ

             2. Đối với các phòng ban/bộ phận không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh tài khoản ngân hàng