Chọn báo giá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng > Bán hàng > Chứng từ bán hàng >

Chọn báo giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các báo giá đã được lập trên tab Báo giá.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, chọn thông tin báo giá được sử dụng để lập chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_tubaogia_b1

Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho nếu muốn lập chứng từ bán hàng đồng thời sinh tự động phiếu xuất. Thông tin chi tiết xem tại đây

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá => có thể tìm kiếm chính xác báo giá hoặc tìm kiếm theo khách hàng.

Sau khi chọn các mặt hàng được bán theo báo giá, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra chứng từ bán hàng:

HDSD_BANHANG_tubaogia_b2

Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh báo giá

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)