Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho hợp đồng bán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu > Chi phí dở dang > Chi phí dở dang cho Hợp đồng bán >

Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho hợp đồng bán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho từng hợp đồng đã phát sinh từ các kỳ kế toán trước.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang, tích chọn tiêu chí Hợp đồng bán sau đó chọn chức năng Nhập chi phí trên thanh công cụ:

Nhap_CP_do_dang_theo_hop_dong_01

oNhập chi phí dở dang của từng hợp đồng bán.

oTrường hợp muốn nhập chi phí dở dang của hợp đồng bán chi tiết theo từng yếu tố chi phí, tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí:

Nhap_CP_do_dang_theo_hop_dong_02

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnoteĐể lấy được thông tin hợp đồng bán lên tab Chi phí dở dang, khi khai báo thông tin hợp đồng bán, bắt buộc phải tích chọn vào thông tin Tính giá thành và thông tin Là hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file excel

oVào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, tại tab Chi phí dở dang

oTích chọn mục Hợp đồng bán

oNhấn chọn chức năng Nhập khẩu từ excel icon_nhapkhautuexcel_01 trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.

HDSD-menuNV_nhapsodubandau_Sodutk_ngoaite_b2

Xem thêm

Tìm nhanh tài khoản