Báo cáo kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho >

Báo cáo kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Xem báo cáo tại phân hệ Kho/Báo cáo phân tích:

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo kho sau:

1.Tổng hợp tồn kho

2.Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

3.Báo cáo tiến độ sản xuất

4.Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất

5.Sổ chuyển kho nội bộ (được bổ sung kể từ phiên bản R16, thao tác chi tiết tham khảo tại đây)

6.Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước). Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

7.Đối chiếu nhập xuất giữa kế toán và thủ kho.

8.Danh sách phiếu xuất kho chưa lập hóa đơn bán hàng.

9.Đối chiếu giá trị nhập, xuất kho của lệnh lắp ráp, tháo dỡ (được bổ sung kể từ phiên bản R16, thao tác chi tiết tham khảo tại đây)

Cách thao tác

Tại phân hệ Kho, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao

Chọn báo cáo cần xem tại mục Báo cáo

Kho_baocao_Tonghoptonkho

Nhấn nút Đồng ý

HDSD_KHO_Baocaokho_b1

NOTE_iconnote 1. Thao tác tương tự như trên để xem các báo cáo kho khác như: Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, báo cáo tiến độ sản xuất, Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất.

  2.Để In các báo cáo Kho, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_KHO_Baocaokho_b2                                                          

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

2. Xem báo cáo tại cây Báo cáo/Kho:

Ngoài các báo cáo kể trên, tại cây Báo cáo/Kho còn có các báo cáo sau:

1. Báo cáo Đối chiếu tình hình xuất kho vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước). Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

2. Tổng hợp tồn trên nhiều kho (Dạng bảng chéo)

3. S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, công cụ (sản phẩm, hàng hóa)

4. Thẻ kho (Số lô, hạn sử dụng). Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo/Kho, chọn báo cáo cần xem:

3-12-2016 11-00-53 AM

Sau khi nhấn Đồng ý, báo cáo sẽ hiển thị:

3-14-2016 5-56-39 PM

 

Xem thêm

Xem báo cáo