Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt >

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111             Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131       Phải thu của khách hàng    

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Sau khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.

2.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

3.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Tiến Đạt:

Ngày 20/01/2015, doanh nghiệp giao hàng cho công ty TNHH Tiến Đạt. Công ty TNHH Tiến Đạt sẽ phải trả trước 30% tiền hàng, 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng => số tiền ứng trước là 50.000.000đ.

Ngày 18/01/2015, công ty TNHH Tiến Đạt cho nhân viên mang tiền đến thanh toán trước số tiền 50.000.000

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Thu tiền.

oChọn lý do nộp là Thu khác:

HDNV_QUY_Khachhangungtruoctienmua_Phieuthu_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ thu tiền ứng trước của khách hàng và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_khachangungtruoctien_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu thu tiền mặt

Thủ quỹ