Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 112            Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 111       Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định công ty sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

2.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.

3.Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản. Còn thanh toán kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ.  

Ví dụ

Ngày 14/01/2015, kế toán thanh toán mang 50.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

oChọn lý do chi là Gửi tiền vào ngân hàng:

HDNV_QUY_CHi_GuitienvaotKNganhang_Phieuchi_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

NOTE_iconnote Có thể thực hiện nghiệp vụ "Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng" trên phân hệ Quỹ hoặc trên phân hệ Ngân hàng.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_GuitienvaoTKnganhang_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu chi tiền mặt

Thủ quỹ