Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 33312            Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 111          Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chi tiền mặt để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

2.Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

4.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

5.Sau khi nộp thuế xong, nhân viên đi nộp thuế sẽ giao lại cho kế toán thanh toán giấy xác nhận nộp thuế của Kho bạc.

6.Kế toán thanh toán sau khi nhận được giấy xác nhận nộp thuế sẽ kê khai hoá đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào.

Ví dụ

Ngày 03/02/2015, doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng trị giá 100.000.000đ, thuế nhập khẩu 10.000.000đ, thuế GTGT 10%. Kế toán thanh toán chi tiền mặt để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp thuế:

oChọn loại thuế là Thuế GTGT hàng nhập khẩu:

HDNV_QUY_CHI_NopthueGTGThangNK_Nopthue_01

oSau khi lựa chọn xong chứng từ mua hàng cần nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu:

HDNV_QUY_CHI_NopthueGTGThangNK_Phieuchi_01

oKiểm tra chứng từ phiếu chi, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ chi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_NopthueGTGThangNK_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Nộp thuế

Thủ quỹ