Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 331             Phải trả cho người bán

Có TK 111       Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty phải trả trước tiền mua hàng, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền.

2.Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

4.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt  

Ví dụ

Theo hợp đồng mua hàng ký kết với công ty TNHH Lan Tân:

Ngày 13/01/2015, công ty TNHH Lan Tân phải giao hàng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải trả trước cho công ty TNHH Lan Tân 40% tiền hàng, 60% số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng (Giá trị hợp đồng là 65.000.000đ).

Ngày 07/01/2015, doanh nghiệp cử nhân viên mang tiền đến trả trước một phần tiền hàng cho công ty TNHH Lan Tân, số tiền: 26.000.000

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

oChọn lý do chi là Chi khác:

HDNV_QUY_CHI_TratruoctienhangchoNCC_Phieuchi_01

oKhai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: sẽ thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:  

HDNV_QUY_CHI_tratruocNCC_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập phiếu chi tiền mặt

Thủ quỹ