Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.

Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35, khi xóa chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, chương trình cải tiến câu cảnh báo có thêm hướng xử lý để giúp kế toán có thể tự xử lý được.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trường hợp 1: Không xóa được chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định do Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định đã có phát sinh chứng từ liên quan
 • Từ phiên bản R34 trở về trước, khi kế toán xóa chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định mà đã có phát sinh chứng từ liên quan như phân bổ, khấu hao, điều chỉnh….chương trình chỉ cảnh báo có phát sinh và kế toán không biết đó là phát sinh nào và hướng xử lý như thế nào.
 • Từ phiên bản R35 trở đi, khi xóa chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định mà đã có phát sinh chứng từ liên quan như phân bổ, khấu hao, điều chỉnh... trên câu cảnh báo sẽ hiển thị nguyên nhân không xóa được và hướng dẫn cách xử lý
 
 • Tích chọn vào chữ "Chi tiết" ở cột Xem phát sinh để xem các chứng từ phát sinh của Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định tương ứng và Xóa hết các chứng từ phát sinh

 • Trường hợp 2: Không xóa được chứng từ Khai báo Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định đầu kỳ khi dữ liệu có ngày khóa sổ kỳ kế toán >  Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm - 1
 • Từ phiên bản R34 trở về trước, khi xóa chứng từ Khai báo Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định đầu kỳ mà trên dữ liệu có Ngày khóa sổ > Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm - 1, chương trình chỉ cảnh báo nguyên nhân không xóa được Khai báo Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định đầu kỳ khi ngày khóa sổ lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu sử dụng và kế toán không biết hướng xử lý như thế nào.

 • Từ phiên bản R35 trở đi, khi xóa chứng từ Khai báo Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định đầu kỳ mà trên dữ liệu có Ngày khóa sổ > Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm - 1, trên câu cảnh báo sẽ hiển thị nguyên nhân không xóa được và hướng dẫn cách xử lý
 • Để xóa được Khai báo Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định đầu kỳ, vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán: Đặt ngày khóa sổ về ngày 31/12/2016
 • Trường hợp 3: Không xóa được chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định có Ngày ghi tăng <= Ngày khóa sổ kỳ kế toán
 • Từ phiên bản R34 trở về trước, khi xóa chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố địnhNgày ghi tăng <= Ngày khóa sổ kỳ kế toán, chương trình chỉ cảnh báo nguyên nhân không xóa được và kế toán không biết hướng xử lý như thế nào.

  • Từ phiên bản R35 trở đi, khi xóa chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố địnhNgày ghi tăng <= Ngày khóa sổ kỳ kế toán, trên câu cảnh báo sẽ hiển thị nguyên nhân không xóa được và hướng dẫn cách xử lý
  • Để xóa được chứng từ Ghi tăng Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định, vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán: Đặt ngày khóa sổ về ngày < Ngày 01/02/2017
  • Chi tiết cách xử lý để xóa được chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ và tài sản cố định tham khảo tại đây .  Xem thêm
  Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y
  Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để khi khách hàng có thắc mắc về việc chưa nhận được hóa đơn thì kế toán tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai
  Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng
  Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra
  Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ
  Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.
  Với những chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, nếu đã có phát sinh chứng từ liên quan,khi sửa TSCĐ/CCDC câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH tự sửa được thông tin của TSCĐ/CCDC tránh mất thời gian của khách hàng