Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới

Cách thao tác

Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện theo một trong các trường hợp sau:

Dữ liệu năm cũ đang áp dụng theo TT200 hoặc TT133

Dữ liệu năm cũ áp dụng theo QĐ48, muốn tạo dữ liệu mới theo QĐ48

Dữ liệu năm cũ áp dụng theo QĐ48, muốn tạo dữ liệu mới theo TT133

Lưu ý:

1. Có thể tạo được dữ liệu mới từ năm trước bằng cách nhấn chọn biểu tượng Start, chọn All Programs\MISA SME.NET 2017\MISA SME.NET 2017 Tools\Company Setup New Data 2017.

2. Trên dữ liệu mới sẽ lấy được tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có Ngày hạch toán > Ngày bắt đầu dữ liệu trên dữ liệu kế toán mới.

3. Trên dữ liệu mới tất cả các thông tin tại Hệ thống\Tùy chọn sẽ giống với dữ liệu cũ.
Xem thêm