Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hiển thị các thông tin về chế độ kế toán, đồng tiền hạch toán, sử dụng phương pháp tính giá xuất kho, ngày bắt đầu và kết thúc của năm tài chính... đã được kế toán khai báo khi thực hiện tạo dữ liệu kế toán.

Cách thao tác

  • Vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu.
  • Xem các thông tin về dữ liệu kế toán đang làm việc.
  • Nhấn vào biểu tượng nếu muốn kiểm tra danh sách các kế toán đang truy cập và làm việc trên dữ liệu kế toán này.
 
  • Nhấn Đóng.


Xem thêm