Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lưu lại báo cáo đã được thiết lập theo tiêu chí xem báo cáo mong muốn ở phần tham số tránh mất thời gian phải làm lại cho những lần xem báo cáo sau

Cách thao tác

 • Vào phân hệ Bán hàng, chuyển sang tab “Báo cáo phân tích”,
  • Chọn báo báo Tổng hợp bán hàng
  • Thống kê theo Mặt hàng
  • Chọn kỳ là 6 tháng đầu năm (hoặc kỳ mà bạn muốn lưu lại để sau này xem lại)
  • Tích chọn tất cả Khách hàng

  • Nhấn Đồng ý ==> Báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng trong 6 tháng đầu năm xuất hiện
  • Di chuột vào vùng nội dung báo cáo và nhấn chuột phải, chọn Cất báo cáo mới
  • Cửa sổ Cất báo cáo mới xuất hiện, người dùng nhập tên lưu trữ báo cáo dạng gợi nhớ, vi dụ: TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO MẶT HÀNG (6 tháng đầu năm 2015)
   
  • Nhấn Cất để lưu lại báo cáo, khi đó chương trình sẽ lưu lại mẫu đang dùng cho báo cáo và bộ tham số đang dùng của báo cáo. Ví dụ: Mẫu chuẩn, tham số có kỳ là 6 tháng đầu năm
  • Trường hợp sửa mẫu trên báo cáo đã lưu mà muốn lưu lại mẫu đã sửa cho báo cáo đã lưu thì thực hiện nhấn chuột phải và chọn “Cất báo cáo”
  • Sau này khi xem báo cáo, nếu muốn xem lại các báo cáo đã cất thì nhấn chuột vào biểu tượng mũi tên trên mục Báo cáo đã cất, trên cửa sổ xổ ra chọn báo cáo muốn xem lại.


Xem thêm