Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem nhanh nội dung các báo cáo, chứng từ có liên quan đến báo cáo đang xem.

Cách thực hiện

  • Với các báo cáo tổng hợp: có thể xem nhanh được nội dung các báo cáo chi tiết có liên quan:
  • Chọn dữ liệu muốn xem báo cáo chi tiết.
  • Nhấn đúp chuột vào dòng dữ liệu đã chọn, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tương ứng.

 

  • Với các báo cáo chi tiết: có thể xem nhanh được nội dung các chứng từ có liên quan bằng cách:
  • Chọn chứng từ chi tiết muốn xem.
  • Nhấn vào số chứng từ, chương trình sẽ mở chứng từ đã chọn lên.


Xem thêm