Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thực hiện xuất khẩu và in các báo cáo quản trị trên MISA SME 2015 ra định dạng Excel . 

Cách thao tác

Hướng dẫn xuất khẩu báo cáo ra Excel

 • Có thể xuất khẩu báo cáo ra Excel bằng chức năng Xuất khẩu
 • Chọn thư mục để lưu lại tệp báo cáo.

Hướng dẫn in báo cáo

 • Tùy chỉnh in trước khi thực hiện chức năng In: trên màn hình báo cáo nhấn chọn biểu tượng mũi tên ở mục In
 • Cửa sổ chọn tham số cho báo cáo xuất hiện
 • Màn hình Tùy chỉnh In xuất hiện
 • Trên tab Người ký: Có thể
  • Tùy chỉnh hiển thị các đối tượng như: Giám đốc, Kế toán trưởng, .. lên báo cáo
  • Tùy chỉnh khổ giấy sẽ hiển thị và in ra: A4 dọc, A4 ngang, A3 dọc, A3 ngang,..
  • Tùy chọn in tiêu đề cột ở các trang nếu số liệu báo cáo trải dài trên nhiều trang
  • Nếu trên báo cáo đang nhóm theo thông tin thì có thểtùy chọn In mỗi nhóm thành một báo cáo riêng.
  • Trên tab Tùy chỉnh Font
   • Tùy chỉnh font của tiêu đề báo cáo, nội dung, phần chữ ký, … nếu cần
   • Tùy chỉnh căn lề

 

 • Sau khi tùy chỉnh In xong, nếu không muốn hiển thị hộp thoại này trong lần sau thì tích chọn “Không hiển thị giao diện này ở lần in sau”
 • Nhấn Đồng ý để hiển thị báo cáo dạng xem trước (Preview)
 
 • Để in ra máy in người dùng nhấn chọn nút In trên thanh công cụ
 • Màn hình tùy chọn máy in sẽ xuất hiện giống như In trên word, excel
 
 • Sau khi thiết lập xong thì nhấn chọn Đồng ý để in


Xem thêm