Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng

Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R13, bổ sung trường Chứng từ gốc kèm theo trên giao diện sửa mẫu của chứng từ Danh sách chứng từ công nợ nhà cung cấp Danh sách chứng từ công nợ khách hàng, giúp kế toán thuận lợi hơn trong quản lý kiểm tra phê duyệt và lưu trữ toàn bộ chứng từ thanh toán.

Các bước thực hiện

  • Vào Nghiệp vụ\Mua hàng, lập Chứng từ mua hàng (có thông tin "Kèm theo chứng từ gốc")

         

  • Vào Mua hàng\Trả tiền nhà cung cấp, lập chứng từ trả tiền cho nhà cung cấp trên

         

  • Chọn chức năng Sửa mẫu, trên giao diện Sửa mẫu
  • Vào DataSources, tìm đến tên trường OriginDocument và kéo vào vị trí cần hiển thị.
  • Trường OriginDocument sẽ lấy lên thông tin Chứng từ gốc kèm theo khai báo trên chứng từ mua hàng lên Danh sách chứng từ công nợ nhà cung cấp.

  • Chứng từ Danh sách chứng từ công nợ nhà cung cấp sau khi Sửa mẫuXem thêm
Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Khi in Biên bản bàn giao, kế toán muốn thông tin Thời hạn bảo hành lấy theo khai báo trên chứng từ
Khi lập phiếu xuất/nhập kho từ lệnh lắp ráp, kế toán muốn thông tin Lý do xuất được mặc định là Xuất kho để lắp ráp/Nhập kho để lắp ráp
Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán
Kế toán muốn Nhật ký truy cập ghi nhận thao tác Loại bỏ sản phẩm trên danh sách Chính sách giá và thao tác Sửa đè mã hàng
Khi thực hiện đối trừ chứng từ cho KH, kế toán muốn xác định nhanh chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán là của nhân viên bán hàng nào
Khi xem BC Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn biết trong tổng HH NK thì nhập bao nhiêu từ tháo dỡ TP, bao nhiêu từ SX và trong tổng HH XK thì xuất bao nhiêu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ
Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa
Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế
Thay đổi mặc định tệp nén khi sao lưu dữ liệu từ .zip sang .mbz