Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán

Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R13, Kế toán mong muốn phần công nợ cũ phản ảnh đúng giá trị trong trường hợp trong cùng 1 ngày 1 Khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán nhằm giúp khách hàng và đơn vị kiểm soát tốt công nợ.

Các bước thực hiện

 • Bổ sung thêm trường "Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi)" khi trộn mẫu:
 • Hóa đơn bán hàng
 • Chứng từ bán hàng

 

 • Ví dụ: Với mẫu trộn Chứng từ bán hàng
 • Đơn vị có phát sinh số dư đầu kỳ chi tiết theo Khách hàng: Công ty Hồng Hà là Nợ TK 131: 60.000.000 VND
 • Thời điểm 8h15' ngày 12/04/2017, lập chứng từ bán hàng chưa thu tiền BH0001 cho Khách hàng: Công ty Hồng Hà số tiền: 38.456.000 VND
 • Thời điểm 9h00 ngày 12/04/2017, lập chứng từ bán hàng chưa thu tiền BH0002 cho Khách hàng: Công ty Hồng Hà số tiền: 36.025.000 VND
 • Tại chứng từ bán hàng BH0001 thực hiện in mẫu trộn Chứng từ bán hàng, chương trình bổ sung thông tin Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi)

 

 • Bổ sung thêm trường "Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi)" khi sửa mẫu:
  • Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)
  • Hóa đơn bán hàng (Mẫu đặt in)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - A5)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên - A5)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - 3 liên)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in - song ngữ)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - đặt in)
  • Hóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - tự in)
  • Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)
  • Hóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất)
  • Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK)
  • Mẫu hóa đơn được khởi tạo đựa trên các mẫu được kê ở trên
  • Ví dụ: với mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)
 • Mở một chứng từ bán hàng bất kỳ, in mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)và nhấn Sửa mẫu
 • Tại vị trí cần hiển thị thông tin Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi), xóa bỏ công thức cũ (nếu có), sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường OldDebitAmountToNow và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường OldDebitAmountToNow sẽ lấy lên Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi)

 • Sau khi sửa mẫu xong và Cất, Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên) in ra như sau.

 

Lưu ý:
 • Trường Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi) chỉ lấy số liệu khi tích chọn tùy chọn Lấy công nợ cũ và công nợ cuối ngày khi trộn mẫu và sửa mẫu chứng từ trong Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo,chứng từ\In báo cáo, chứng từ

   

 • Với những chứng từ convert từ MISA SME.NET2012 chương trình không có căn cứ để xác định thứ tự lập nên khi convert lên MISA SME.NET2017 thì chương trình sẽ lấy tất cả công nợ phát sinh đến ngày chứng từ trừ đi chứng từ hiện tại do đó trường Công nợ cũ đến trước thời điểm lập hóa đơn (quy đổi) sẽ lấy số liệu giống trường Công nợ cũ tính đến ngày hạch toán (không kể chứng từ này).


Xem thêm
Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Khi in Biên bản bàn giao, kế toán muốn thông tin Thời hạn bảo hành lấy theo khai báo trên chứng từ
Khi lập phiếu xuất/nhập kho từ lệnh lắp ráp, kế toán muốn thông tin Lý do xuất được mặc định là Xuất kho để lắp ráp/Nhập kho để lắp ráp
Kế toán muốn Nhật ký truy cập ghi nhận thao tác Loại bỏ sản phẩm trên danh sách Chính sách giá và thao tác Sửa đè mã hàng
Khi thực hiện đối trừ chứng từ cho KH, kế toán muốn xác định nhanh chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán là của nhân viên bán hàng nào
Khi xem BC Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn biết trong tổng HH NK thì nhập bao nhiêu từ tháo dỡ TP, bao nhiêu từ SX và trong tổng HH XK thì xuất bao nhiêu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ
Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa
Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng
Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế
Thay đổi mặc định tệp nén khi sao lưu dữ liệu từ .zip sang .mbz