Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa

Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R13, chương trình sẽ cảnh báo khi kế toán thực hiện Sửa, Xóa các thông tin tại mục Chi tiết theo hóa đơn đối với Công nợ đầu kỳ theo đối trượng trong trường hợp đã phát sinh chứng từ thanh toán

Chi tiết thay đổi

 • Giả sử đơn vị có công nợ đầu kỳ cho Khách hàng "CT_ANBINH" như sau:

 

 • Ngày 20/04/2017 thực hiện thu 4.000.000 VND cho CT_ANBINH, khi đó sẽ hiển thị như sau:

 

 • Tiếp tục vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu kỳ\Công nợ khách hàng thực hiện sửa 1 trong các thông tin hoặc tất cả các thông tin sau: Ngày hóa đơn/chứng từ; Số hóa đơn/chứng từ, Hạn thanh toán, Giá trị hóa đơn, Số phải thu...., giả sử sửa Hạn thanh toán

   

 • Sau đó chọn Cất trên giao diện Nhập số dư thì chương trình sẽ đưa cảnh báo như sau:

   

 • Chọn Yes, chương trình hiển thị danh sách các chứng từ liên quan và cho phép kế toán có thể xem lại các chứng từ đó


Lưu ý:

 • Thực hiện thao tác tương tự với Số dư đầu kỳ Công nợ nhà cung cấp
 • Chương trình sẽ cảnh báo trường hợp có thu tiền, trả tiền trực tiếp hoặc có phát sinh Đối trừ, Bù trừ hoặc Đánh giá ngoại tệ khi sửa Số dư đầu kỳ của Công nợ theo đối tượng


Xem thêm
Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Khi in Biên bản bàn giao, kế toán muốn thông tin Thời hạn bảo hành lấy theo khai báo trên chứng từ
Khi lập phiếu xuất/nhập kho từ lệnh lắp ráp, kế toán muốn thông tin Lý do xuất được mặc định là Xuất kho để lắp ráp/Nhập kho để lắp ráp
Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán
Kế toán muốn Nhật ký truy cập ghi nhận thao tác Loại bỏ sản phẩm trên danh sách Chính sách giá và thao tác Sửa đè mã hàng
Khi thực hiện đối trừ chứng từ cho KH, kế toán muốn xác định nhanh chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán là của nhân viên bán hàng nào
Khi xem BC Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn biết trong tổng HH NK thì nhập bao nhiêu từ tháo dỡ TP, bao nhiêu từ SX và trong tổng HH XK thì xuất bao nhiêu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ
Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng
Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế
Thay đổi mặc định tệp nén khi sao lưu dữ liệu từ .zip sang .mbz