Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Cải tiến thông báo khi không kết nối từ máy trạm đến máy chủ nhằm thuận lợi hơn trong quá trình khắc phục lỗi không thấy máy chủ tại KH

Cải tiến thông báo khi không kết nối từ máy trạm đến máy chủ nhằm thuận lợi hơn trong quá trình khắc phục lỗi không thấy máy chủ tại KH


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, chương trình ẩn thông tin kỹ thuật trên câu thông báo khi máy trạm không kết nối được tới máy chủ, giúp kế toán chú ý hơn tới nội dung hướng dẫn của phần mềm thay vì chú ý vào thông tin kỹ thuật.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R36 về trước, khi máy trạm không kết nối được đến máy chủ, chương trình hiển thị thông tin kỹ thuật trên câu thông báo khiến kế toán chú ý nhiều vào thông tin kỹ thuật và ít chú ý đến nội dung hướng dẫn cách khắc phục.
  • Từ phiên bản R37 trở đi, chương trình ẩn thông tin kỹ thuật trên câu thông báo để kế toán chú ý hơn đến nội dung hướng dẫn và thực hiện theo để đăng nhập được vào dữ liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết cách khắc phục cho từng tình huống tại đây.


Xem thêm