Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 thực hiện gia hạn ngay trên phần mềm để tiết kiệm thời gian gia hạn cho khách hàng

Cho phép khách hàng đang sử dụng MISA SME.NET 2017 thực hiện gia hạn ngay trên phần mềm để tiết kiệm thời gian gia hạn cho khách hàng


1. Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, khi giấy phép sử dụng của khách hàng gần hết hạn hoặc đã hết hạn, kế toán có thể thực hiện gia hạn ngay trên phần mềm để tiết kiệm thời gian gia hạn.
2. Chi tiết thay đổi
   • Từ phiên bản R36 trở về trước, khi giấy phép sử dụng gần hết hạn hoặc đã hết hạn, khách hàng phải liên hệ với MISA để NVKD tạo yêu cầu gia hạn, gây mất thời gian.
      • Từ phiên bản R37 trở đi, kế toán có thể nhấn vào chức năng Gia hạn trên chương trình.

      • Hoặc nhấn vào Gia hạn dịch vụ cập nhật trên câu thông báo để thực hiện gia hạn ngay trên phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian.

      Chi tiết các bước thực hiện gia hạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


      Xem thêm